شرایط و ضوابط

رعایت مقررات فهرست مصاديق محتوای مجرمانه برای کلیه کاربران در فضای مجازی، از جمله کاربران فروشگاه اینترنتی «شیکالو» الزامی است.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...