• عهدی که با تو بستم شکستنی نیست
 • بی نهایت عاشق تمام توام
 • میان آرزوهایم تو الفبای فهرستی
 • باشی و باشم و هیچکس نباشد
 • تو قشنگترین دلیل واسه تند زدن قلب منی
 • دل را قرار نیست مگر در کنار تو
 • میخواهمت که خواستنی تر از هرکسی
 • من همانم که تویی از همه عالم جانش
 • من و تو کنار هم قشنگ‌ترین ترکیب دنیاییم
 • طُ جان و جهان منی
 • با همه دنیا عوض نمیکنم تو رو
 • طُ قشنگ‌ترین تیتر زندگی منی
 • مرا تا دل بود دلبر تو باشی
 • هر جای دنیایی دلم اونجاست
 • نفسم هر نفسم فدای تو
 • نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو
 • تو همه آن چیزی هستی که از دنیا می‌خوام
 • تویی قرص قمرم
 • I love you more than any word can say
 • جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا
 • زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو باردیگر تو
 • My love for you is boundless
 • تو نیم دیگر من نیستی تمام منی
 • تو نهایی ترین حس خواستن منی
 • برد هوای دلبری هم دل و هم قرار من
 • تو رویای به حقیقت پیوسته منی
 • دوستت دارم
 • هواخواه توام جانا و میدانم که میدانی
 • تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی
 • ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...

تمامی قیمت ها بروز می باشد